Leginstructies

Voorbereiding

De composiet vlonder moet worden gelegd op een vlakke ondergrond. Voor optimale ondersteuning dienen er onderliggers te worden gelegd om de 40 cm (gemeten vanuit het midden van de onderligger).

* Leg de balken niet tegen de muur/gevel aan. Hanteer een marge van 0,5cm per strekkende meter. Is uw terras 4 meter lang, hanteer dan aan beide zijde een marge van 2cm.

Optioneel: Plinten
Bent u van plan om plinten te plaatsen aan het uiteinde van het terras? Plaats dan ook een onderligger haaks op de andere onderliggers. Deze kunnen ook tussen de balken worden geplaatst en bevestigd aan de ondergrond. Hier kunt u later de plinten aan bevestigen.

Illustratie 1

Er is geen speciaal gereedschap nodig voor het plaatsen van het terras. Voor het beste resultaat adviseren wij onderstaand gereedschap:

 • Gebruik cirkelzaag met lage snelheid
 • Bij gebruik van een krachtige schroefboormachine, het apparaat op een lichte stand instellen zodat de schroeven niet te strak worden bevestigd.
 • Gebruik het meegeleverde hulpstuk voor het bevestigen van de clips.

De planken dienen te worden ondersteund door onderliggers. Zorg ervoor dat deze op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst. Voor de afwatering moet de vloer minimaal 0,5cm per strekkende meter aflopen in de lengterichting van de plank. Dit is noodzakelijk omdat er anders vocht in de planken kan blijven staan.

Tip: Maak vooraf een ontwerp voor uw ondervloer en teken dit uit.

Montage op zandgrond:

 • Maak een zandbed 10 – 15 cm diep van ophoogzand (wit zand). Tril dit aan.
 • Plaats stoeptegels tegen elkaar aan, zoals aangeven in de illustratie op pagina 1.
 • Het is aan te raden om worteldoek te gebruiken ter voorkoming van onkruid. Dit kan geplaatst worden tussen de tegels en de onderliggers.
 • Plaats de onderliggers vervolgens op stoeptegels.

Montage op verharde vloer:

 • De onderliggers kunnen rechtstreeks op de tegelvloer worden geplaatst, mits deze vlak is.

Montage op een plat dak of balkon:

 • Om beschadiging aan het dak(leer) te voorkomen, moeten de onderliggers eerst op rubbers worden geplaatst. Plaats de rubbers maximaal 15cm uit elkaar.
 • Het is tevens mogelijk om de onderliggers op terrasdragers (paddenstoelen) te plaatsen. Dit is enkel mogelijk i.c.m. massieve onderliggers. De terrasdragers dienen 40cm hart-tot-hart te worden geplaatst.

Mocht u de onderliggers vervangen door aluminium- of harthouten balken, dan kunt u de terrasdragers verder uit elkaar plaatsen. Dit is afhankelijk van de balken u kiest.

Rubbers

Terrasdragers

Montage op hoogte:

 • Bij een zwevende vloer (bijvoorbeeld steigers) kunt u geen gebruik maken van de onderliggers, maar gebruikt u massief houten balken.
 • Ook bij massieve balken geldt een maximale afstand tussen de onderbalken van 40 cm (gerekend vanuit het midden).

De onderliggers bevatten 3 kamers, waarbij de schroef in het middelste (massieve) gedeelte wordt geplaatst. Aan de bovenkant van de onderligger staat een lijntje dat het midden aangeeft:

Illustratie 2

Installatie

Bevestig de buitenste rijen onderliggers aan de ondergrond.

 • Bij stoeptegels of een betonnen ondervloer kunnen de onderliggers worden bevestigd met slagpluggen. De onderliggers moeten worden voorgeboord.
 • Wanneer de planken (in verband) aan elkaar worden doorgelegd, dient er een dubbele rij onderbalken te worden geplaatst, zodat beide uiteinden worden ondersteund. Zie illustratie 6 voor meer informatie. Ook deze rij onderbalken dient te worden bevestigd aan de ondergrond.

Stap 2.1: Plaatsen van de eerste plank

De planken moeten vrij liggen van gevel of schutting. De afstand hiervan is afhankelijk van het formaat van uw terras. De stelregel is 0,5 cm per strekkende meter terras (aan beide uiteinden).

 • Monteer de startclip op het uiteinde van de onderligger. Enkel de startclip dient u voor te boren.
 • Plaats de eerste plank in de startclip (illustratie 3).
 • Zet de plank aan de andere kant vast met de montageclip. Schuif eerst het hulpstuk aan de andere kant onder de clip. Wanneer u vervolgens de schroef in de onderligger plaatst, blijft uw clip mooi horizontaal en op de goede hoogte zitten (illustratie 4).
 • Zodra de clip vastzit kunt u het hulpstuk weer weghalen.

Illustratie 3

Illustratie 4

Stap 2.2: Plaatsen vervolgplanken

 • Leg de volgende plank op de onderliggers en schuif deze onder de clips. Sluit deze goed aan op de clips zodat er een gelijke naad van 5mm ontstaat (illustratie 5).

Indien verlengd terras (in verband gelegd):

 • Beide uiteinden dienen afzonderlijk te worden bevestigd met de montageclips.
 • Houdt een naad van minimaal 5 mm tussen de verlengde planken (illustratie 6).

Illustratie 5

Illustratie 6

Stap 2.3: Voltooien van de montage

 • Zet de laatste plank vast met de montageclip.

Stap 2.4: Randafwerking

 • Schroef de plinten vast op de haaks geplaatste onderliggers.

Belangrijk:

Controleer bij het leggen van iedere plank of de naad minimaal 5mm is. Laat de planken nooit over de buitenste onderbalken uitsteken.

 • Het schoonmaken en onderhouden van uw terras kan worden verricht door de planken te schrobben of met het gebruik van een tuinslang.
 • Het aanleggen van een (tijdelijke) bescherming onder de barbecue kan vetvlekken voorkomen. Het plaatsen van een warmtebron op het composiet wordt sterk ontraden.

Liever een print versie van de instructies download het instructieblad via onderstaande link:

Download leginstructies (PDF)